Portfolio

Portal projektov - MEDIC.si

Spletni portal dotBusiness za dostop do projektov in nalog

»Brez uporabe sodobnih tehnologij projektno vodenje, spremljanje in nadzor, komuniciranje ter upravljanje z dokumentacijo ni več mogoče.«


Živimo in delamo v obdobju, ko se pri upravljanju projektov srečujemo z mobilnim delom. Vse to se nam dogaja z namenom zagotavljanje višje ekonomičnosti izvajanja projektnih storitev, preglednega vodenja, spremljanja in nadzora izvajanja projekta ter zagotavljanja podpore mobilnosti vsem sodelujočim.

Vaše ključne zahteve od projektnega sistema so enostavnost vnosa podatkov, ki vam kadarkoli in kjerkoli (ste zelo mobilni) omogoča in zagotavlja upravljanje s portfeljem projektov in komunikacijo v projekti skupini ter delo s projektno dokumentacijo.


Vsaka projektna naloga je pregledna in enostavno vodena preko spletnega vmesnika na katerikoli mobilni napravi.

db-portalmarketing db-portalprojekti2-png


Nalogi lahko določimo rok izdelave, prioriteto, izvajalce, blago in storitve, pripenjamo datoteke. Vsi udeleženci lahko komentirajo na vprašanja in naloge projekta.

Več o tem …