Portfolio

Vodenje projektov - MEDIC.si

Program za upravljanje projektov z dostopom tudi preko spleta

»Brez uporabe sodobnih tehnologij projektno vodenje, spremljanje in nadzor, komuniciranje ter upravljanje z dokumentacijo ni več mogoče.«


Živimo in delamo v obdobju, ko se pri upravljanju projektov srečujemo z mobilnim delom. Vse to se nam dogaja z namenom zagotavljanje višje ekonomičnosti izvajanja projektnih storitev, preglednega vodenja, spremljanja in nadzora izvajanja projekta ter zagotavljanja podpore mobilnosti vsem sodelujočim.

Vaše ključne zahteve od projektnega sistema so enostavnost vnosa podatkov, ki vam kadarkoli in kjerkoli (ste zelo mobilni) omogoča in zagotavlja upravljanje s portfeljem projektov in komunikacijo v projekti skupini ter delo s projektno dokumentacijo.

Informacijsko podprto je tudi upravljanje odnosov s strankami (CRM). Z vhodno izhodnimi podatki, informacijami in dokumenti ni več težav. Osnovno vodilo pri kreiranju in upravljanju le teh je nedvoumnost, enostavnost in preglednost. Povezava s Canon Therefore dokumentnim sistemom pa predstavlja področje priložnosti optimizacije poslovanja.

Elektronska pošta? Minimalno, skoraj nič ali pa vsakokrat.

Vedno na dosegu rok vsa dokumentacija projekta, katera je lahko tudi povezana z dokumentnim sistemom Therefore.


Projekt omogoča tudi izdelavo kalkulacij donosa po posameznem projektu.

Povezani pa smo lahko tudi s spletnim portalom Projekti, ki preko varne povezave omogoča komunikacijo z vsemi udeleženci projektov.

Seveda pa lahko z eno potezo izdelamo obračun projekta.

Therefore konektor pa nam omogoča odpiranje dokumentov v dokumentnem sistemu direktno z klikom na ikono znotraj projekta.


Več o tem …