Tag: načrt neprekinjenega poslovanja - MEDIC.si

Upravljanje neprekinjenega poslovanja

Upravljanje neprekinjenega poslovanja (angl. Business Continuity Management – BCM) ali kar »neprekinjeno poslovanje« je področje, ki je v nekaterih panogah že dolgo časa pomembno področje strateškega osredotočenja in na drugi strani rednih operativnih aktivnosti. Te imajo naravo preventivnih ukrepov, da ne bi prišlo do prekinitve ali drugih motenj procesov v organizaciji. S preventivnimi ukrepi preprečujemo

Več o tem