»Naša zgodba … o brezpapirnem poslovanju« - MEDIC.si

Danes pogosto slišimo in beremo o nujnosti digitalne preobrazbe podjetij, panog in družbe kot celote. Nekateri digitalne preobrazbe celo štejejo – v.1, v.2, v.3 … Digitalna preobrazba pa začne najprej v naših glavah s spreminjanjem vrednot in kulture organizacije.

Si to želimo, vidimo v tem koristi za naše poslovanje, za naše partnerje, za naš ugled? Ali so tu še drugi razlogi, morda nuja, ker je na tej poti že naša konkurenca, nas v to silijo naši dobavitelji, kupci? Zagotovo nam ob tej temi rojijo v glavah takšna in podobna vprašanja.

Digitalna preobrazba je nuja in resnična potreba, saj nam prinaša koristi v obliki zniževanja operativnih stroškov poslovanja, ki so rezultat prihrankov časa za posamezna dnevna opravila, nekateri stroški pa preprosto izginejo, kot so na primer stroški tiskanja, kuvertiranja in klasičnega pošiljanja računov.

Nenazadnje digitalna preobrazba poenostavlja poslovanje in prinaša prihranke v celoto vertikalno in horizontalno povezanih organizacij. Odločitve temeljijo na kakovostnejših informacijah.

V dneh od 30. novembra do 2. decembra smo na konferenci Infosek 2016 predstavili našo desetletno pot digitalne preobrazbe s poudarkom na brezpapirnem poslovanju z integracijo lastnega ERP sistema dotBusiness s sistemom za upravljanje dokumentov Canon Therefore. Zanjo – digitalno preobrazbo namreč – ni ključni dejavnik uspeha tehnologija, ki je sicer pomembna, a je na voljo že leta, temveč razumevanje panoge, standardov in trendov sodobnega poslovanja, tuje in predvsem lastna izkušnja na tovrstnih projektih.

To je še vedno »Naša zgodba«.