Evidence in kontrola - MEDIC.si

Preprost način izvajanja evidenc z popisom poljubnih parametrov. Enostaven in hiter uporabniškivmesnik na telefonu, tablici in računalniku.

EVIDENCE ENOSTAVNO

Kadar potrebujemo beležiti posamezne aktivnosti ali pobirati parametre meritev si lahko olajšamo izvajanje z rešitvijo dotBusiness – checkpoint (app store Andoid in Apple).

Izvajamo lahko pregled s pomočjo kontrolne liste, zabeležimo potrebne merilne parametre in deleže vrednosti izvedenih meritev.

KJE JIH POTREBUJEMO?

Najpogostejši primeri potreb po evidencah so: evidence raznih čiščenj, evidence sterilizacij in razkuževanj v zdravstvu, evidence praznenj smeti komunalnih izvajalcev, evidence vpogledov v osebne podatke, evidence aktivnosti v vinarstvu in pivovarstvu, evidence aktivnosti v prehrambeni industriji, evidence parametrov za potrebe po HASAP standarda, evidence opravil hišnikov, evidence opravil izvedenih nalog v šolstvu in vrtcih, , …

POPIS PARAMETROV

Nekaj pogostih primerov: popis parametrov meritev vode, popis parametrov v gostinjstvu, popis parametrov v prehrambeni industriji, popis parametrov v farmacevtski industriji.

ENOSTAVNA OPREDELITEV NALOG

Vsaki nalogi lahko določimo vključene parametre:

  • Storitve izvajanj,
  • porabo materiala,
  • periodičnost nalog,
  • trajanja nalog,
  • začetke izvajanj,
  • potrebe po poročilu,
  • potrebe po dokazih (slike, GPS lokacija),
  • potreba po povratni informaciji z ocenami udeležencev,
  • pošiljanja promocij in obvestil,
  • beleženje parametrov meritev ali deležev posameznega izmerjenega parametra.

Vse zahtevane parametre vnesemo preko spletnega portala po kontrolnih mestih z določenimi mikrolokacijami izvajanj zapisov in meritev.

Vsakemu izvajalcu (zaposlenemu ali zunanjemu izvajalcu) določimo na katerih mikrolokacijah bo izvajal posamezne storitve, kateri material bo uporabljal za popis.
Določimo tudi ali zahtevamo začetno in končno lokacijo, ter če je potrebno slikanje začetne, vmesne in končne situacije.


IZVAJANJE NALOG

Izvajalec del prejme preko epošte povezavo za vnos gesla s katerim se prijavi v aplikacijo dotBusiness checkpoint na telefonu (iOS ali android).

Aplikacijo si brezplačno prenese iz trgovine (google ali apple).

Po prvi prijavi poskenira prilepljeno QR kodo na mestu izvajanja storitve (lahko tudi ročno izbere iz seznama mikrolokacij in vrst del) in s tem prične izvajati beleženje naloge.

Glede na dogovor ali potrebo lahko začetno ali vmesno stanje slikavnaša pripombe ter popisuje porabo materiala.

Po končani nalogi preprosto zaključi opravilo, katere parametri se samodejno shranijo med aktivnosti. Svoje aktivnosti si lahko ogleda na telefonu.

OMUNIKACIJA NADZORNIK – IZVAJALEC

S spletnega portala lahko izvajalcu pošljemo sporočilo ali navodilo za izvajanje.

 

PREGLED AKTIVNOSTI IN STROŠKOV

Nadzornik lahko preko spletnega portala v vsakem trenutno, glede na izbrane parametre pregleduje aktivnosti in stroške. Poleg tega lahko dobiva avtomatično generirano personalizirano poročilo na ePošto, glede na zahtevane in dogovorjene potrebe.

OCENJEVANJE OBISKOVALCEV IN STRANK

Kadar želimo povratno informacijo obiskovalcev, strank, nadzornikov, preprosto vnesemo ocenjevalne parametre na spletni portal za vsako mikrolokacijo.

QR kodo lahko izpostavimo z zahvalo, plaketo ali obvestilom pritegnemo uporabnika k slikanju in preusmeritvi na ocenjevanje, ankete in naše promocije.

Uporabnika avtomatično usmeri na ocenjevalno stran in pogled na seznam aktivnosti  mikrolokacije.

Uporabniku lahko omogočimo sodelovanje v nagradni igri in mu poleg tega pokažemo tudi obvestilo ali dnevno promocijo.


KAKŠNE SO PREDNOSTI REŠITVE?

+ preprosto beleženje aktivnosti

+ avtomatično generiranje personaliziranih poročil

+ komunikacija z izvajalci del

+ pregled nad stroški izvajanja

+ opomniki in opozorila

+ povratna informacija strank z ocenami

+ promocijska obvestila strankam

+ arhiv

+ cenovno zelo ugodna rešitev

 

več o tem  na …