Registracija časa - MEDIC.si

reprost način izvajanja evidence delovnega časa s pomočjo aplikacije na telefonu.


Namen evidence delovnega časa je natančno beleženje prihodov zaposlenih v službo oziroma odhodov iz nje, porabljen čas za malico, beleženju službenih poti, spremljanju zamud in prezgodnjih odhodov, kreiranju zahtevkov za dopustov in njihova evidenca, ter bolniške odsotnosti.

KAKO POTEKA REGISTRACIJA?

Beleženje časa poteka tako, da zaposleni ob prihodu na delovno mesto ali ob odhodu iz njega s telefonom slika QR kodo nameščeno na predvidenem mestu za registracijo. Registracijo je možno izvesti tudi ročno na telefonu brez slikanja QR kode. Uporabniku se ob prijavi ali odjavi prebere tudi GPS lokacija. Lokacija registracije je lahko omejena z GPS pozicijo in njenim odstopanjem. Zabeleženi podatki se prenašajo na strežnik v oblak, kateri je fizično lociran v našem podjetju na dveh lokacijah.

Podatki so uporabniku in nadzorniku vedno na voljo na spletnem portalu. Zahtevek za dopust lahko posamezni uporabnik/zaposleni izvede preko telefona, njegov nadrejeni pa je o njem obveščen preko ePošte. Odločitev o odobritvi ali zavrnitvi dopusta uporabnik prejme preko ePošte ali v samo aplikacijo na telefon.

Preko spletnega portala na katerega se povežemo preko varne povezave lahko izvajamo pregledovanje zabeleženih podatkov, korekcijo zapisov, odobritve ali zavrnitve dopustov, vnos in spreminjanje bolniških odsotnosti. Urejanje zapisov aktivnosti lahko izvaja le uporabnik z zato pridobljenimi pravicami. Vsak vnos, popravljanje ali brisanje se zabeleži tudi v dnevnik sprememb.

Statistične podatke lahko izvozimo v excel obliki, filtrirane in urejene po lastni izbiri.

Lahko vam izdelamo tudi personaliziran izvoz podatkov pripravljen za uvoz v druge programske rešitve.

Prav tako se lahko preko API vmesnika povežemo z drugimi podatkovnimi bazami za izmenjavo podatkov.

Rešitev evidence delovnega časa že od 10 EUR mesečno.

Zahtevajte brezplačen preizkus.