Novi IT proizvodi na Poljskem - MEDIC.si

spirit

 

 

 

 

Partnerstvo podjetij PRO-BIT PROGRAMSKA OPREMA d.o.o. (vodilni partner), KAZOJA, storitve d.o.o. in MEDIC SISTEMI, informacijske tehnologije, d.o.o. (partnerski podjetji) je uspešno pridobilo sofinanciranje na javnem razpisu za »Spodbujanje partnerstev za učinkovitejši nastop na tujih trgih 2020 – 2022«. Glavni namen operacije je skupna pot prodora konzorcija in uspešnega trženja lastnih storitev in proizvodov partnerstva operacije »Novi IT proizvodi na Poljskem« na tržišču Republike Poljske.

Glavni cilji operacije »Novi IT proizvodi na Poljskem« so:

Partnerji smo medsebojno povezani na način, da nudimo celovito storitev od idejne zasnove končnega izdelka, razvoja, integracije in testiranje IT tehnologij do trženja in poprodajnih storitev. Pri tem je veriga vrednosti sestavljena na način, da bo partner PRO-BIT zasnoval, razvil in izdelal poslovno programsko rešitev nove generacije (PRO. 4 ERP), v katero bomo integrirali poslovni programski rešitvi za (a) upravljanje domov za upokojence, pomoč na domu in upravljanje nepremičnin podjetja KAZOJA ter (b) evidenco in kontrolo značilnosti procesov preko QR kod, ki je plod razvoja in izvedbe podjetja MEDIC SISTEMI. Partnerji bomo na trg vstopili komplementarno, saj se tehnološko in tržno dopolnjujemo, kar je tudi tržna zahteva kupcev

V okviru operacije si želimo:

  1. a) lansirati vsaj en nov proizvod (npr. poslovno programsko rešitev ERP z integriranima rešitvama za upravljanje domov upokojencev, pomoč na domu in upravljanje nepremičnin ter evidentiranje in kontrolo s QR kodo), ki bo v celoti plod dejavnosti partnerjev: zasnova, razvoj, integracija, testiranje in implementacija ter prodajne in poprodajne storitve, in bo predstavljal zaključeno celoto vseh procesov do končnega proizvoda,

(b) povečat obseg poslovanja na tujih trgih ter

(c) omogočit vstop trem podjetjem, ki na njem še niso prisotni.

Javni razpis je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javne agencije.

Spletna stran evropske kohezijske politike v Sloveniji: www.eu-skladi.si.