Monitoring čistilnih naprav - MEDIC.si

Vodenje obratovalnega dnevnika v digitalni obliki močno poenostavi izvajanje, spremljanje in arhiv aktivnosti.

PLANIRANJE, MONITORING, OBRATOVALNI DNEVNIK

Čistilna naprava je sklop objektov in naprav, katere potrebujejo stalen monitoring in planirane akcije vzdrževanja.

dotBusiness planer in kontroling je orodje za učinkovito planiranje aktivnosti z izvajanjem monitoringa.

Vzorčen primer je slovensko največje pristanišče Luka Koper in ureditev monitoringa 350 naprav (male in velike čistilne naprave, oljni čistilci, filtri, …).

Vsakemu objektu so določili eno ali več točk merjenja, ter skrbnike izvajanja.
Merilnemu mestu (točki merjenja) so dodana navodila in postopki pregleda, ter pogojne kontrolne liste z popisom zahtevanih parametrov.

Nadzornik določi periodiko pregledov in posegov, ter vnese naloge za izvajanje v planer dotBusiness.
Nadzornik in organizatorji pregledov in vzdrževanj, naloge razdelijo med izvajalce (zaposleni in zunanji partnerji) , oziroma jih sistem glede na določene skrbnike objekta določi samodejno.

Izvajalec del vidi svoje naloge v mobilni aplikaciji za določeno obdobje.
Ob izvajanju naloge z mobilno aplikacijo zažene monitoring za objekt, izpolni zahtevane kontrolne točke po listi in vnese zahtevane popisne parametre.
Po potrebi lahko nalogi doda pripombe, slike in ostale priponke povezane z nalogo.

Ob pregledu inšpekcijskih in nadzornih služb nadzornik za zahtevene objekte enostavno pridobi poročilo obratovalnega dnevnika iz sistema in ga pošlje v nadaljni pregled.

 

BREZPLAČNO PREIZKUSITE DOTBUSINESS PLANER IN KONTROLING