Planiranje in organizacija servisne dejavnosti - MEDIC.si

Organiziranje vseh servisnih nalog je kompleksno in zahteva veliko energije in znanja.

SERVISNE NALOGE, PLANIRANJE IN KONTROLA IZVEDBE, ZADOVOLJSTVO KUPCA

Vsak posamezni servis se sooča z izzivom spremljanja servisnih nalog. Skoraj vsak objekt servisiranja (naprava, vozilo, stroj, …) ima potrebo po vodenju zgodovine popravil, garancijskih zahtevkov, obvladovanju navodil in postopkov, verziranja programske opreme in ostalih potrebnih parametrov.


Posamezno popravilo je lahko enostavno z izvedbo v eni osebi ali kompleksno v več sklopih kot projektno delo večih izvajalcev.

Vsaka naloga je lahko vezana na objekt (naprava, vozilo, stroj, …) in je opredeljena z podatki kot so: prioriteta, rok izvedbe, predviden čas izvajanja popravila, predvideno blago za menjavo, predvidenimi storitvami za obračun in pripombami z korepondenco med izvajalci in naročnikom.

Naprava ima lahko povezane kontrolne liste in zapisnike za montažo, prevzem v servis, končno kontrolo ipd., kot tudi obrazce z popisom zahtevanih parametrov.

NAROČILO, PLANIRANJE, IZVEDBA, KONTROLA, ZADOVOLJSTVO KUPCA.

Planska tabla v treh možnih pogledih je idealno orodje za zajem, delitev in spremljanje nalog.

SPLETNI DOSTOP IN MOBILNA APLIKACIJA

Naloge lahko dodajamo, upravljamo in spremljamo preko spletnega portala, kot tudi z mobilno aplikacijo na pametni mobilni napravi (Android in Apple).

Naročnik lahko poda prijavo napake ravno tako preko spletne aplikacije, kot tudi z mobilno aplikcijo dotBusiness.organizer.

 Background image

MONITORING IN KONTROLING

Enostavno dodajanje prevzemnih zapisnikov, kontrolnih list za končno kontrolo, pregledi pred montažo in podobnih funkcionalnih obrazcov k posamezni nalogi za objekt. S tem tudi pripomoremo k obvladovanju kakovosti za certifikacijo ali brez tega.