Planiranje aktivnosti čistilnega servisa - MEDIC.si

Obvladovanje velike količine naročil strank in razporeditev zaposlenih je izziv vsakega čistilnega servisa.

NAROČILO, PLANIRANJE, MONITORING, POVRATNA INFORMACIJA KUPCA.

Interaktivno planiranje zajetih naročil kupcev s kontrolo izvedbe, glede na trenutne razpoložljive človeške vire.

Naročila kupcev običajno sprejemamo telefonsko, po epošti in preko spletne strani.
Vsaka nalogi običajno določimo prioriteto, rok izvedbe, predviden čas izvajanja in potrebne vire za izvedbo.
Neketere naloge potrebujejo navodila za izvedbo in opredelitev posameznih postopkov.

Naloge razporejamo glede na trenutne človeške vire, prioritete in roke izvedbe.

Objekte čiščenja opredelimo glede na vrsto in namen. Vsak objekt ima lahko eno ali več točk monitoringa (merjenja).
Vsaki točki merjenja lahko opredelimo kontrolno listo z pogoji za odgovore, popis potrebnih parametrov in deležev, porabno blaga in potrebne dokazne slike in lokacijo.

Objekte z naslova osnovnih sredstev servisa (čistilne naprave, avtomobili in ostala OS) lahko vodimo v planerju celoten proces vzdrževanja v njihovi življenjski dobi. Prijava napak je lahko izvedena tudi z mobilno aplikacijo.

Izvajanje nalog spremljamo z kontroling funkcijo, ter izvajamo monitoring potrebnih parametrov.

Delovanje je omogočeno tako preko spletnega dostopa kot tudi z mobilnimi aplikacijami.

Primer diagrama arhitekture posameznega naročila

Naročnik ima možnost z preprostim slikanjem QR kode na točki merjenja vpogled v naše aktivnosti in oddaje mnenja

ČLOVEŠKI VIRI (REGISTRACIJA ČASA).

S spomočjo evidence delovenga časa pridobimo in planiramo človeške vire po posameznih dnevih.
Poleg tega nam orodje omogoča upravljanje zahtevkov za izredno in redno odsotnost.
Delavce lahko razporejamo po turnusih glede na trenutne in planirane potrebe.

Zajem prihodov in odhodov lahko izvajamo z mobilnim pametnim telefonom ali z identifikatorjem (QR koda, RFID kartice in obeski, BT komunikacija, ..) na namenski zajemni napravi.

PLANIRANJE (PLANER)

Planska tabla za enostaven pregled nad vsemi naročili kupcev, servisnimi naročili za naprave OS in ostalimi nalogami podjetja.
Naloge na enostaven način spremljamo, razporejamo in dodajamo preko spletnega portala ali mobilne aplikacije.

Vsaki nalogi lahko opredelimo prioriteto, rok izvedbe, predviden čas izvajanja, izvajalce naloge (med zaposlenimi in zunanjimi izvajalci), objekt, navodila in zahteve.

Status posamezne naloge in odzivne čase organizator čiščenja in vodstvo spremlja na portalu in v mobilni aplikaciji.

 

KONTROLIRANJE IN MONITORING (KONTROLING IN MONITORING)

Kontroling & monitoring se izvaja po objektih (stavba, poslovni prostor, travnik, hotel, …).
Vsak objekt ima opredeljeno vsaj eno ali več točk merjenja.
Točka merjenja ima lahko opredeljen monitoring trajanja izvajanja naloge, kontrolne liste za pregled, listo popisa zahtevanih parametrov, zahtevo za slikovni dokazni material in lokacijsko informacijo, porabo materiala in pripombe.

Vsaka izvedena meritev je lahko vezana na planer ali samostojna.

Kupec ima lahko na voljo na točki merjenja vpogled na zgodovino aktivnosti za določeno obdobje.
Poda nam lahko oceno o zadovoljstvu glede na določene parametre.