Portfolio

Monitoring & kontroling - MEDIC.si

Preprost način izvajanja monitoringa ali kontrolinga z mobilno aplikacijo in prenos podatkov v oblak.

 • PREPROSTO IN EKONOMIČNO
 • DOSTOPNO KADARKOLI IN KJERKOLI
 • PREGLED NAD STROŠKI IZVAJANJA
 • BREZ DODATNE INFRASTRUKTURE
 • MOŽNOST POVEZAVE Z PAMETNIMI SENZORJI
 • KOMUNIKACIJA IN GENERIRANJE POROČIL
 • POVEZANO Z PLANERJEM

 

Kadar potrebujemo beležiti izvajati monitoring zahtevanih meritev si lahko olajšamo izvajanje z rešitvijo dotBusiness (mobilna aplikacija za Andoid in Apple pametne naprave) in spletnim portalom https://cloud.dotbusiness.org .

evidence

KJE VSE POTREBUJEMO MONITORING IN KONTROLING?

Najpogostejši primeri potreb po evidencah so: evidence raznih čiščenj, evidence sterilizacij in razkuževanj, evidence praznjenj smeti komunalnih izvajalcev, evidence vpogledov v osebne podatke, evidence aktivnosti in vzorčenj v vinarstvu in pivovarstvu, evidence aktivnosti in vzorčenj v prehrambeni industriji, evidence popisov parametrov za potrebe po HASAP standardu, evidence opravil hišnikov, evidence pregledov in opravil v šolstvu in vrtcih, evidence prisotnosti v športu, pridobivanje povratnih informacij o zadovoljstvu, …

 

POPOLNA OPREDELITEV NALOG GLEDE NA POTREBE


Naloge lahko opredelimo za celotno objekt (stavba, vozilo, napravo), kot tudi za posamezno merilno točko.

Opredelimo lahko:

 • storitve za izvajanje,
 • materiale za popis porabe,
 • periodičnost naloge,
 • predvideno trajanje naloge,
 • začetek izvajanja naloge,
 • potrebe po poročilu,
 • potrebo po dokazilu (slike, priponke, GPS lokacija),
 • potrebo po povratni informaciji o zadovoljstvu,
 • promocijo ali obvestilo za uporabnika,
 • popis zahtevanih parametrov,
 • popis deleža celote,
 • način popisa (po posamezni točki ali za celoten objekt).

Vse zahteve vnesemo preko spletnega portala.

 

KONTROLA IZVAJANJA NALOG

 

Izvajalec naloge se prijavi v brezplačno aplikacijo dotBusiness na telefonu ali tablici (iOS ali android).

Aplikacija je na voljo brezplačno v trgovini (google ali apple).

Ob prihodu na mesto izvajanja naloge v aplikaciji na telefonu poskenira locirano QR kodo in s tem zabeleži pričetek izvajanja naloge.

Zabeleženje izvajanja storitev lahko izvede tudi na ročni način iz seznama svojih lokacij in opravil.

Glede na zahteve ali potrebe lahko izvajalec naloge slika začetno, vmesno in končno stanje, vnese pripombo in popiše porabo materiala.

Evidenco lahko zabeleži za vsako posamezno točko v stavbi ločeno ali za celotno stavbo za vse točke hkrati.

 

POVRATNA INFORMACIJA UPORABNIKA

Kadar želimo pridobiti povratno informacijo obiskovalcev, strank in nadzornikov, določimo ocenjevalne parametre ter podatke katere želimo pokazati uporabniku prostora.ocene

Uporabnik lahko z fotoaparatom telefona slika QR kodo, s tem ga avtomatično preusmeri na ocenjevalno stran. Ob tem si lahko ogleda aktivnosti in zabeležene informacije na tej lokaciji če mu to omogoči administrator portala.

Uporabniku lahko omogočimo sodelovanje v nagradni igri in v anketi.

Poleg tega lahko vidi obvestila in promocije, katere mu pripravimo na spletnem portalu https://cloud.dotbusiness.org .

 

 

 

 

 

 

PREGLED AKTIVNOSTI IN STROŠKOV

 

Nadzornik lahko preko spletnega portala v vsakem trenutku pregleduje izbrane parametre glede aktivnosti in stroške. Poleg tega lahko dobiva avtomatično generirano personalizirano poročilo na ePošto, glede na zahtevane in dogovorjene potrebe.

Spremljanje aktivnosti si lahko tudi nastavimo na namizju spletnega portala.

 

Zbir aktivnosti kot tudi seznam pozameznih zapisov lahko izvozimo v excel ali pdf obliki.

stat2

PLANIRANJE AKTIVNOSTI

Aktivnosti lahko planiramo v modulu »Planer in organizator«.

Pri planiranju nam je v pomoč modul »Registracija časa«, v katerem dobimo informacijo o prisotnosti in s tem razpoložljive človeške vire.

 

POVEZAVA Z DRUGIMI PROGRAMSKIMI REŠITVAMI

Spletni portal ima možnost preko API vmesnika komuniciranja z vsemi programskimi rešitvami katere podpirajo takšen način izmenjave podatkov.

Video predstavitev zajema evidence aktivnosti na stavbi https://www.youtube.com/watch?v=33liDGMd4eQ

 

30 dnevni brezplačni preizkus