Portfolio

Registracija časa - MEDIC.si

  • PREPROSTO IN EKONOMIČNO
  • DOSTOPNO KADARKOLI IN KJERKOLI
  • ZAHTEVKI ZA DOPUST
  • BREZ DODATNE INFRASTRUKTURE
  • OBRAČUN IN IZVOZ PODATKOV
  • KOMUNIKACIJA IN GENERIRANJE POROČIL
  • POVEZANO S POSLOVNIM ORGANIZATORJEM

 

Kadar potrebujemo beležiti aktivnosti za potrebe evidenc delovnega časa, si lahko olajšamo izvajanje evidenc z rešitvijo dotBusiness – time (mobilna aplikacija za Andoid in Apple pametne naprave) in spletnim portalom https://cloud.dotbusiness.org .

reg

KJE VSE POTREBUJEMO DIGITALNE EVIDENCE DELOVNEGA ČASA?

Potreba po evidentiranju delovnega časa je praktično v vsakem podjetju ali ustanovi, zato je smiselno izvajanje te evidence poenostaviti.

Evidenca je potrebna kot podlaga za obračun plač kot tudi za spremljanje človeških virov katere imamo na razpolago na določen dan.

URNIKI IN DELOVNE SHEME

Zaposlene uredimo po oddelkih in jim določimo delovne sheme z vključenimi urniki.

urnik

DELOVNI RAZPORED ZAPOSLENIH

S pomočjo spletnega čarovnika lahko na preprost način planiramo delovni razpored zaposlenim.

razpored

 

STATISTIČNI PREGLED IN OBDOBNI OBRAČUN

Enostavno in s pomočjo spletnega čarovnika izdelamo obdobni obračun in ga izvozimo v excel obliko

stat

UPRAVLJANJE Z DOPUSTI

Vsak uporabnik sistema registracije časa dotBusiness lahko s pomočjo mobilne aplikacije odda zahtevek za dopust.

Zahtevek prejme njegov nadrejeni preko ePošte in na spletnem portal, kjer ga odobri ali zavrne.

dopust

ČLOVEŠKI VIRI IN POVEZAVE

Z modulom »registracija časa« pridobimo podatke o količini človeških virov na določen dan, kar nam poenostavi planiranje dejavnosti v podjetju ali ustanovi.

Podatki iz modula registracije časa so na voljo preko API vmesnika za izvoz v druge poslovne rešitve, prav tako je možno uvoziti kadrovske podatke iz drugih rešitev preko API vmesnika.

 

POVEZLJIVOSTexchange

Količina človeških virov je na voljo moduloma:

 

»Poslovni organizator« – namenjen je planiranju vseh aktivnosti v podjetju kot so:

naročila blaga, servisni zahtevki, pomoč uporabnikom, proizvodna naročila, kontrolne naloge in informacije, sestanki in razni ostali dogodki.

 

»Digitalne evidence – kontroling« – namenjen je kontroli izvajanja nalog z možnostjo popisovanja parametrov in deležev, pregledov po kontrolnih točkah in popisu porabe materiala.

 

Registracija časa je na voljo brezplačno do 2 uporabnikov.

Zahtevajte brezplačen 30-dnevni preizkus.