Portfolio

Registracija časa - MEDIC.si

Registracija
prihoda
in odhoda

Vodenje
odsotnosti
zaposlenih

Planiranje
delovnega
časa

Podatki za
obračun
plač

Registratorji
zajema
časa

Človeški viri
na voljo
za planiranje

         

reg

REGISTRACIJA PRIHODA IN ODHODA

Izberite si način registracije kateri vam najbolj ustreza.
Registracijo lahko opravite na mobilni aplikaciji s pomočjo telefona, preko spletnega vmesnika ali na namenskem registratorju.

Registracija s telefonom

Vsak uporabnik z dovoljenjem podjetja lahko uporablja mobilno aplikacijo za registracijo prihoda in odhoda, beleženje izobraževanj in ostalih plačanih odsotnosti, oddajanje zahtevkov za odsotnost in za preverjanje zabeleženih aktivnosti in mesečnega plana.
Vodje oddelkov lahko vedno preverijo status sodelavcev in si ogledajo njihovo statistiko, ter obdelajo zahtevke za odstotnost in nadur.

Background image           El nuevo Google Maps quiere que comentes todos los sitios que visitas

Ob vsaki registraciji se na zahtevo zabeleži lokacijska informacija, zato ste vedno seznanjeni kje delajo vaši zaposleni.
Vključite lahko tudi  omejitev lokacije, tako da se lahko zaposleni registrira le na zanj odobreni lokaciji.

 

Registracija na spletni strani

Dobrodošla je možnost registracije preko spletnega portala, kadar potega delo izven delovnega mesta ali pri delu od doma.
Zaposleni se lahko registrirajo v svojem spletnem brskalniku s prijavo z dvofaktorsko avtentikacijo.

 

Registracija na namenski zajemni napravi – registratorju

Registrator je še vedno najpogosteje uporabljen način za zajem registracije delovnega časa.
Idealen je za vsa delovna okolja, saj od zaposlenega ne zahteva drugega kot identifikator za avtorizacijo na zajemni napravi.
Zaposleni se avtorizira z brezstičnim identifikatorjem (kartica, obesek, nalepka, …) ter na zaslonu na dotik izbere želeno aktivnost (prihod, odhod, službena pot, malica, …).

Sistem lahko ob registraciji zajame tudi sliko zaposlenega.

   

 

AVTOMATIZACIJA ORGANIZACIJE PREHRANE

Zaposleni lahko s pomočjo mobilne aplikacije ali na registratorju za zajem, izbere želeni obrok za tekoči dan, sistem pa ob določeni uri pošlje zbrano naročilo organizatorju ali dobavitelju prehrane.

Fakulteta za elektrotehniko, Menza FE - Ljubljana - kosila, delovni čas, naslov, telefon

PLANIRANJE IN RAZPOREJANJE ZAPOSLENIH

Samodejna zaznava urnika
Sistem samodejno prepozna najbližjo izmeno ob registraciji, ter obračuna ustrezne dodatke glede na pravila urnika.

Razporejanje zaposlenih med delovnimi mesti in urniki
Zaposlenemu lahko za obdobje spremenimo delovno mesto kot tudi urnik, tako preko spletnega vmesnika, kot z mobilno aplikacijo na telefonu.

Razpored lahko izvozimo v pdf ali excel obliki.

STATISTIČNI PREGLED IN OBDOBNI OBRAČUN

Enostavno in s pomočjo spletnega čarovnika izdelamo obdobni obračun in ga izvozimo v excel obliko, ali namensko datoteko za izvoz v plačni program.
Seznam podatkov za izvoz si lahko popolnoma prilagodite, tako vrstni red kot tudi parametre za izvoz.

Izvoz podatkov za plačini sistem

Podatke lahko izvozimo z poljubnimi parametri v excel ali v namesnko datoteko za uvoz v plačni program večjih slovenskih ponudnikov.

UVOZ BOLNIŠKIH LISTOV – eBOL

Sistem omogoča uvoz eBol datotek in s tem samodejno zabeleženje bolnišk glede na tip odsotnosti.

UPRAVLJANJE ODSOTNOSTI

Uporabnik ima možnost oddaje zahtevek za odsotnost tako preko spletnega portala, registratorja kot tudi preko mobilne aplikacije.
Oddan zahtevek prejme vodja z opozorilom na ePošto in v mobilni aplikaciji kjer ga ustrezno obdela.

Zaposleni ima vedno na voljo vpogled preko mobilne aplikacije zgodovino svojih aktivnosti, stanje dopusta in zbirne podatke za tekoče leto.

dopust

ČLOVEŠKI VIRI IN POVEZAVE

Z modulom »registracija časa« imamo na voljo podatke o količini človeških virov na določen dan, kar nam poenostavi planiranje dejavnosti v podjetju.

Podatki iz modula registracije časa so na voljo preko API vmesnika za izvoz v druge poslovne rešitve, prav tako je možno uvoziti kadrovske podatke iz drugih rešitev preko API vmesnika.

 

POVEZLJIVOST

Količina človeških virov je na voljo moduloma:

 

»Planer in poslovni organizator« – namenjen je planiranju vseh aktivnosti v podjetju kot so:

naročila blaga, servisni zahtevki, pomoč uporabnikom, proizvodna naročila, kontrolne naloge in informacije, sestanki in razni ostali dogodki.

 

»Kontroling in monitoring« – je namenjen kontroli izvajanja nalog z možnostjo popisovanja parametrov in deležev, pregledov po kontrolnih točkah in popisu porabe materiala.

 

Zahtevajte brezplačen 30-dnevni preizkus.