Portfolio

Registracija časa - MEDIC.si

  • PREPROSTO IN EKONOMIČNO
  • DOSTOPNO KADARKOLI IN KJERKOLI
  • ZAHTEVKI ZA DOPUST
  • IZBIRNIK MALIC Z ZBIRNIM NAROČILOM
  • LAHKO BREZ DODATNE INFRASTRUKTURE
  • RAZLIČNI NAČINI AVTENTIFIKACIJE
  • OBRAČUN IN IZVOZ PODATKOV
  • KOMUNIKACIJA IN GENERIRANJE POROČIL
  • POVEZANO S POSLOVNIM ORGANIZATORJEM

 

Kadar potrebujemo beležiti aktivnosti za potrebe evidenc delovnega časa, si lahko olajšamo izvajanje evidenc z rešitvijo dotBusiness – time (mobilna aplikacija za Andoid in Apple pametne naprave) in spletnim portalom https://cloud.dotbusiness.org .

reg

KJE VSE POTREBUJEMO DIGITALNE EVIDENCE DELOVNEGA ČASA?

Potreba po evidentiranju delovnega časa je praktično v vsakem podjetju ali ustanovi, zato je smiselno izvajanje teh evidenc poenostaviti.

Evidenca je potrebna kot podlaga za obračun plač kot tudi za spremljanje človeških virov katere imamo na razpolago na določen dan.

 

URNIKI IN DELOVNE SHEME

Zaposlene uredimo s pomočjo kadrovske evidence po oddelkih in jim določimo njihove obveznosti in bonitete.

 

AVTOMATIZACIJA ORGANIZACIJE PREHRANE

Zaposleni lahko s pomočjo mobilne aplikacije izbere želeni obrok za tekoči dan, sistem pa ob določeni uri pošlje zbrano naročilo organizatorju ali dobavitelju prehrane.

 

urnik

DELOVNI RAZPORED ZAPOSLENIH

S pomočjo spletnega čarovnika lahko na preprost način planiramo delovni razpored zaposlenim.

razpored

 

STATISTIČNI PREGLED IN OBDOBNI OBRAČUN

Enostavno in s pomočjo spletnega čarovnika izdelamo obdobni obračun in ga izvozimo v excel obliko

stat

UPRAVLJANJE ODSOTNOSTI

Vsak uporabnik sistema registracije časa dotBusiness lahko odda svoj zahtevek za odsotnost (koriščenje ur, dopust, …) preko spletnega vmesnika, z mobilno aplikacijo ali na terminalu za registracijo.

Oddan zahtevek prejme nadrejeni preko ePošte ali v mobilno aplikacijo kjer ga lahko odobri ali zavrne.

Zaposleni ima vedno na voljo vpogled preko mobilne aplikacije v zgodovino svojih aktivnosti, stanje dopusta in zbirne podatke za tekoče leto.

dopust

ČLOVEŠKI VIRI IN POVEZAVE

Z modulom »registracija časa« pridobimo podatke o količini človeških virov na določen dan, kar nam poenostavi planiranje dejavnosti v podjetju ali ustanovi.

Podatki iz modula registracije časa so na voljo preko API vmesnika za izvoz v druge poslovne rešitve, prav tako je možno uvoziti kadrovske podatke iz drugih rešitev preko API vmesnika.

 

POVEZLJIVOSTexchange

Količina človeških virov je na voljo moduloma:

 

»Planer in poslovni organizator« – namenjen je planiranju vseh aktivnosti v podjetju kot so:

naročila blaga, servisni zahtevki, pomoč uporabnikom, proizvodna naročila, kontrolne naloge in informacije, sestanki in razni ostali dogodki.

 

»Kontroling in digitalne evidence« – je namenjen kontroli izvajanja nalog z možnostjo popisovanja parametrov in deležev, pregledov po kontrolnih točkah in popisu porabe materiala.

 

Registracija časa je na voljo brezplačno do 2 uporabnikov.

Zahtevajte brezplačen 30-dnevni preizkus.