Portfolio

Planiranje in organizacija - MEDIC.si

Oblačna rešitev v kombinaciji z mobilno aplikacijo za obvladovanje planiranja različnih nalog in dogodkov. Plansko tablo lahko razdelimo na različne kategorije in z njimi obvladujemo:

 • SERVISNE NALOGE (za naprave, vozila, objekte, …),
 • NAROČILA IN DOSTAVO,
 • PROIZVODNE NALOGE,
 • REZERVACIJE OBISKOV,
 • SESTANKE,
 • POVEZANE NALOGE Z PROJEKTI (v kombinaciji z modulom projekti),
 • POVEZANE NALOGE Z KONTROLINGOM (v kombinaciji z kontrolingom),
 • POVRATNE INFORMACIJE KUPCEV,
 • POMOČ UPORABNIKOM (HELPDESK),
 • PREDLOGE IN OPOZORILA,
 • OPOMNIKE,
 • ČLOVEŠKE VIRE (v kombinaciji z registracijo časa),
 • SVOJA OPRAVILA (TO DO LISTE).

Spletni vmesnik in mobilna aplikacija omogoča stalen (24/7) dostop do planerja in organizatorja preko spletnega vmesnika in mobilne aplikacije dotBusiness.organizer  (Android in iOS).

KJE POTREBUJEMO PLANER IN ORGANIZATOR

planer-diagramZa kakovostno planiranje in organiziranje vseh nalog v podjetju ali ustanovi potrebujemo pravo orodje, katero bo dosegljivo kjerkoli in kadarkoli.

Z pravim orodjem enostavno planiramo in razdelimo naloge glede na razpoložljive človeške vire, organiziramo izvajanje in spremljamo merjene rezultate in prejeta zadovoljstva kupca.

planer-diagram3

 

PLATFORMA ZA OBVLADOVANJE RAZLIČNIH NALOG

Planer si lahko razdelimo na različne kategorije z namenom personalizacije obvladovanja različnih nalog.
Vsako nalogo ali dogodek lahko vežemo glede na kategorijo na:

 • objekt (vozilo, naprava, stavba, …)
 • projekt
 • kontroling točko

Za lažje obvladovanje so na voljo različni pogledi, filtri in iskalni pripomočki.

 

 

NADGRADNJA IN POVEZLJIVOST

Planer in organizator lahko deluje in omogoča še višjo funkcionalnost z sledečimi moduli:

Registracija časa (evidenca delovnega mesta) – za pridobitev trenutnih človeških virov

Digitalne evidence in kontroling – za merjenje posameznih nalog in povratno informacijo o zadovoljstvu kupca

Projekti (upravljanje projektov) – za povezovanje naloge ali dogodka na projekt

ERP prodaja – za izvoz/uvoz naročila blaga ali storitev v dokumente (delovni nalog, dobavnica, račun, blagajna, avansni račun, ponudba)

ERP nabava – za uvoz/izvoz naročila blaga ali storitve v dokumente (prejemnica, naročilo kupca)

CRM (odnosi z kupci) – za povezavo sestankov in dogovorov, ter marketing aktivnosti

ERP Proizvodnja (vodenje proizvodnih nalog) – za planiranje proizvodnih nalog

DMS (dokumentni sistem Therefore) – za prikaz povezanih dokumentov iz dokumentnega sistema

API VMESNIK

Za izmenjavo podatkov med različnimi informacijskimi sistemi se lahko uporabi naš API strežnik. Na ta način se lahko podatki izvažajo in uvažajo intervalno ali “online”.

PREDNOSTI PLANERJA IN ORGANIZATORJA

 • VEDNO DOSEGLJIV
 • SPLETNI VMESNIK DELUJE NA VSEH PLATFORMAH
 • DELUJE NA PAMETNIH TELEFONIH (Andorid in iOS)
 • POVEZAN Z DRUGIMI REŠITVAMI
 • VEČ NAČINOV AVTORIZACIJE PRIJAVE
 • BREZ POZABLJENIH AKTIVNOSTI (MOJI OPOMNIKI IN OPRAVILA)
 • API VMESNIK ZA IZMENJAVO PODATKOV
 • POPOLNA OPREDELITEV VSAKE NALOGE

 

PREIZKUSI ME

Zahtevajte 30-dnevni brezplačni preizkus