Portfolio

CRM – ODNOSI Z KUPCI - MEDIC.si

Oblačna storitev v kombinaciji z mobilno aplikacijo za obvladovanje in načrtovanje prodajnih in marketing aktivnosti.
Modul omogoča:

 • IZDELAVO PRILOŽNOSTI,
 • ORGANIZACIJO SESTANKOV IN OBISKOV (v kombinaciji z planerjem in organizatorjem),
 • BELEŽENJE AKTIVNOSTI DO KUPCEV,
 • POVEZAVA Z PONUDBAMI (v kombinaciji z ERP prodaja),
 • ARHIV DOKUMENTOV (v kombinaciji z DMS sistemom).

Spletni vmesnik dopolnjuje mobilna aplikacija za vodenje prodajnih aktivnosti na telefonu.

KAJ LAHKO DELAMO Z MODULOM?

Kadar imamo potrebo po beleženju in spremljanju prodajnih aktivnosti potrebujemo orodje katero bo vedno dostopno in dosegljivo na vsaki napravi.

CRM (odnosi z kupci) modul v kombinaciji z modulom planiranje in organizacija omogoča planiranje prodajnih sestankov in aktivnosti, katere lahko v povezavi z modulom projekti vežemo na projekt.

 

Arhiv dokumentov je lahko izveden in povezan z DMS sistemom.

Spremljanje izvajanja aktivnosti je podprto z ustreznimi pregledi in poročili.

 

NADGRADNJA IN POVEZLJIVOST

CRM (odnosi z kupci) lahko deluje in omogoča višjo funkcionalnost z sledečimi moduli:

Registracija časa (evidenca delovnega mesta) – za pridobitev trenutnih človeških virov

Digitalne evidence in kontroling – za merjenje posameznih nalog in povratno informacijo o zadovoljstvu kupca

ERP prodaja – za izdelavo ponudb

DMS (dokumentni sistem Therefore) – za prikaz in arhiv povezanih dokumentov v dokumentnem sistemu

 

API VMESNIK

Za izmenjavo podatkov med različnimi informacijskimi sistemi se lahko uporabi naš API strežnik. Na ta način se lahko podatki izvažajo in uvažajo intervalno ali “online”.

 

PREDNOSTI MODULA

 • SPLETNI VMESNIK,  
 • MOBILNA APLIKACIJA, 
 • POVEZAN Z DRUGIMI dB REŠITVAMI,
 • VEČ NAČINOV AVTORIZACIJE PRIJAVE,
 • UPRAVLJANJE ČLOVEŠKIH VIROV,
 • API VMESNIK ZA IZMENJAVO PODATKOV
 • ARHIV DOKUMENTOV (DMS povezava)