Portfolio

ERP PRODAJA - MEDIC.si

Oblačna storitev v kombinaciji z mobilno aplikacijo za administracijo in vodenje prodajnih procesov podjetja. Z modulom lahko obvladujemo:

 • IZDAJO BLAGA IN STORITEV (dobavnice, delovni nalogi),
 • NAROČILA KUPCEV (v kombinaciji z planerjem in organizatorjem),
 • POVEZAVE Z PROJEKTI (v kombinaciji z projekti),
 • POVEZAVE Z PROIZVODNJO (v kombinaciji z proizvodnjo),
 • FAKTURIRANJE BLAGA IN STORITEV,
 • PONUDBE,
 • ODNOSI Z KUPCI (v kombinaciji z CRM)
 • AVANSNI RAČUNI,
 • MEDSKLADIŠČNO POSLOVANJE,
 • REZERVACIJE BLAGA ZA KUPCA (v kombinaciji z planerjem in organizatorjem),
 • ARHIV IN EVIDENCA IZDANIH DOKUMENTOV (v kombinaciji z knjigo pošte).

Spletni vmesnik lahko dopolnjuje Windows aplikacija za hitrejši vnos podatkov. Za izdajo blaga in storitev je na voljo mobilna aplikacija.

KDAJ POTREBUJEMO PRODAJNI MODUL

Kadar želimo kakovostno obdelovati administrativne potrebe v prodajnih aktivnostih za blago in storitve potrebujemo celostno orodje za obvladovanje naročil kupcev in izdaje blaga in storitev.

V kombinaciji z modulom planiranje in organizacija lahko naročilo kupca direktno uvozimo za potrebe izdaj blaga in storitev v delovni nalog, dobavnico ali prenosnico med skladišči.

Fakturiranje blaga in storitev je podprta z procesi in je lahko avtomatizirana.
Podprto je tudi pošiljanje eRačunov. 

Za izdane dokumente kot so dobavnice, delovni nalogi, reverzi je podprto podpisovanje v e-obliki tudi na telefonih s pomočjo mobilne aplikacije.

Arhiv izdanih dokumentov je lahko izveden in povezan z DMS sistemom.

Spremljanje obsega izdaje blaga in storitev je izvedena z ustreznimi pregledi in poročili.

PROCES PRODAJE

 prodaja-proces1

PROCES IZDAJE BLAGA

prodaja-proces2

PROCES FAKTURIRANJA

 

NADGRADNJA IN POVEZLJIVOST

ERP nabava lahko deluje in omogoča višjo funkcionalnost z sledečimi moduli:

Registracija časa (evidenca delovnega mesta) – za pridobitev trenutnih človeških virov

Digitalne evidence in kontroling – za merjenje posameznih nalog in povratno informacijo o zadovoljstvu kupca

Projekti (upravljanje projektov) – za povezovanje naloge ali dogodka na projekt

ERP prodaja – za izvoz/uvoz naročila blaga ali storitev v dokumente (delovni nalog, dobavnica, račun, blagajna, avansni račun, ponudba)

CRM (odnosi z kupci) – za povezavo sestankov in dogovorov, ter marketing aktivnosti

ERP Proizvodnja (vodenje proizvodnih nalog) – za planiranje proizvodnih nalog

DMS (dokumentni sistem Therefore) – za prikaz povezanih dokumentov iz dokumentnega sistema

API VMESNIK

Za izmenjavo podatkov med različnimi informacijskimi sistemi se lahko uporabi naš API strežnik. Na ta način se lahko podatki izvažajo in uvažajo intervalno ali “online”.

PREDNOSTI PRODAJNEGA MODULA

 • SPLETNI VMESNIK,  WINDOWS APLIKACIJA
 • MOBILNA APLIKACIJA ZA IZDAJO BLAGA IN STORITEV
 • POVEZAN Z DRUGIMI dB REŠITVAMI
 • VEČ NAČINOV AVTORIZACIJE PRIJAVE
 • REZERVACIJE BLAGA ZA KUPCA
 • API VMESNIK ZA IZMENJAVO PODATKOV
 • VEČSKLADIŠČNO POSLOVANJE
 • e-PODPISOVANJE DOKUMENTOV (podpisna komponenta)
 • ARHIV DOKUMENTOV (DMS povezava)