Portfolio

ERP NABAVA - MEDIC.si

Oblačna storitev v kombinaciji z mobilno aplikacijo za administracijo in vodenje nabavnih procesov podjetja. Z modulom lahko obvladujemo:

 • PREVZEM BLAGA,
 • POVEZAVE Z NAROČILI KUPCEV (v kombinaciji z planerjem in organizatorjem),
 • POVEZAVE Z PROJEKTI (v kombinaciji z projekti),
 • POVEZAVE Z PROIZVODNJO (v kombinaciji z proizvodnjo),
 • ZBIRANJE POTREB ZA NAROČILO,
 • NAROČILA  BLAGA IN STORITEV NAŠIH DOBAVITELJEV,
 • VODENJE ZALOG BLAGA,
 • INVENTURA,
 • VODENJE NAROČENIH ARTIKLOV,
 • REZERVACIJE ARTIKLOV,
 • ARHIV IN EVIDENCA PREJETIH DOKUMENTOV (v kombinaciji z knjigo pošte).

Spletni vmesnik lahko dopolnjuje Windows aplikacija za hitrejši vnos podatkov.

KJE POTREBUJEMO NABAVNI MODUL

Kadar želimo kakovostno zajeti potrebe po naročanju blaga in storitev pri zunanjih dobaviteljih potrebujemo celostno orodje za obvladovanje naročil in zajema blaga.

Potrebe znotraj podjetja je potrebno kategorizirati, glede na vrsto blaga in storitev in ustrezno označiti rezervacije za kupca, naročilo ali projekt. Pri prejemu blaga je poleg potrebne kalkulacije blaga smiselno avtomatizirati proces izdaje blaga glede na predhodno izdelane rezervacije.

Spremljanje rokov in obsega prevzema blaga, glede na izdana naročila je možno spremljati z ustreznimi pregledi, poročili in opozorili.

PROCES NAROČILA DOBAVITELJU

nabava3

PROCES PREJEMA BLAGA

nabava4

 

NADGRADNJA IN POVEZLJIVOST

ERP nabava lahko deluje in omogoča višjo funkcionalnost z sledečimi moduli:

Registracija časa (evidenca delovnega mesta) – za pridobitev trenutnih človeških virov

Digitalne evidence in kontroling – za merjenje posameznih nalog in povratno informacijo o zadovoljstvu kupca

Projekti (vodenje projektov) – za povezovanje naloge ali dogodka na projekt

ERP prodaja – za izvoz/uvoz naročila blaga ali storitev v dokumente (delovni nalog, dobavnica, račun, blagajna, avansni račun, ponudba)

CRM (odnosi z kupci) – za povezavo sestankov in dogovorov, ter marketing aktivnosti

ERP Proizvodnja (vodenje proizvodnih nalog) – za planiranje proizvodnih nalog

DMS (dokumentni sistem Therefore) – za prikaz povezanih dokumentov iz dokumentnega sistema

INTRASTAT poročanje o blagovni izmenjavi

API VMESNIK

Za izmenjavo podatkov med različnimi informacijskimi sistemi se lahko uporabi naš API strežnik. Na ta način se lahko podatki izvažajo in uvažajo intervalno ali “online”.

PREDNOSTI NABAVNEGA MODULA

 • SPLETNI VMESNIK IN WINDOWS APLIKACIJA 
 • POVEZAN Z DRUGIMI REŠITVAMI
 • VEČ NAČINOV AVTORIZACIJE PRIJAVE
 • REZERVACIJE BLAGA
 • API VMESNIK ZA IZMENJAVO PODATKOV
 • INVENTURA NA PAMETNIH TELEFONIH