Portfolio

ERP PROIZVODNJA - MEDIC.si

Oblačna storitev v kombinaciji z mobilno aplikacijo za administracijo in vodenje proizvodnih procesov podjetja. Z modulom lahko obvladujemo:

 • DELOVNI NALOGI za proizvodnjo,
 • PREJEM REPROMATERIALA (v kombinaciji z ERP nabava)
 • NAROČILA KUPCEV (v kombinaciji z planerjem in organizatorjem),
 • POVEZAVE Z PROJEKTI (v kombinaciji z projekti),
 • TEHNOLOŠKI LISTI (kosovnica in tehnologija dela),
 • FAKTURIRANJE (v kombinaciji z ERP PRODAJA),
 • PONUDBE (v kombinaciji z ERP PRODAJA),
 • ODNOSI Z KUPCI (v kombinaciji z CRM)
 • AVANSNI RAČUNI (v kombinaciji z ERP PRODAJA),
 • MEDSKLADIŠČNO POSLOVANJE,
 • REZERVACIJE ZA KUPCA (v kombinaciji z planerjem in organizatorjem),
 • ARHIV IN EVIDENCA IZDANIH DOKUMENTOV (v kombinaciji z knjigo pošte).

Spletni vmesnik lahko dopolnjuje mobilna aplikacija za merjenje posameznih faz proizvodnje.

KAJ JE PROIZVODNI MODUL?

Kadar želimo obdelovati administrativne potrebe v proizvodnem procesu. Proizvodnja zahteva obvladovanje repromateriala, storitev, postopkov in zahtevanih certifikatov. To najlažje izvajamo z celostnim orodjem dosegljivih ob vsakem času in na vsaki napravi.

V kombinaciji z modulom planiranje in organizacija lahko naročilo kupca uvozimo iz predhodno izdelane ponudbe.

Izdajo repromateriala lahko iz proizvodnega delovnega naloga avtomatiziramo končne izdelke pa prevzamemo na skladišče končnih izdelkov.

Fakturiranje končnih izdelkov je podprto z procesi in je lahko avtomatizirano.
Podprto je tudi pošiljanje eRačunov z modulom ERP prodaja. 

Za izdajo končnih izdelkov je podprto podpisovanje v e-obliki tudi na telefonih s pomočjo mobilne aplikacije.

Arhiv izdanih dokumentov je lahko izveden in povezan z DMS sistemom.

Spremljanje obsega izdaje blaga in storitev je izvedena z ustreznimi pregledi in poročili.

RAZDELANJE PROCESA PROIZVODNJE

Končni izdelek lahko opremimo z kosovnico in ustrezno tehnologijo dela v tako imenovanem tehnološkem listu.

To nam omogoča določanje parametrov logistike in delovnih postopkov za vsak korak posebej.

PROIZVODNJA1

MERJENJE PROIZVODNIH NALOG

Vsak določen postopek pri izdelavi je lahko merjen in sicer z parametri časa, števila izdelanih kosov in števila izločenih kosov.

 

NADGRADNJA IN POVEZLJIVOST

ERP nabava lahko deluje in omogoča višjo funkcionalnost z sledečimi moduli:

Registracija časa (evidenca delovnega mesta) – za pridobitev trenutnih človeških virov

Digitalne evidence in kontroling – za merjenje posameznih nalog in povratno informacijo o zadovoljstvu kupca

Projekti (upravljanje projektov) – za povezovanje naloge ali dogodka na projekt

ERP prodaja – za izvoz/uvoz naročila blaga ali storitev v dokumente (delovni nalog, dobavnica, račun, blagajna, avansni račun, ponudba)

CRM (odnosi z kupci) – za povezavo sestankov in dogovorov, ter marketing aktivnosti

DMS (dokumentni sistem Therefore) – za prikaz povezanih dokumentov iz dokumentnega sistema

API VMESNIK

Za izmenjavo podatkov med različnimi informacijskimi sistemi se lahko uporabi naš API strežnik. Na ta način se lahko podatki izvažajo in uvažajo intervalno ali “online”.