Portfolio

VODENJE PROJEKTOV - MEDIC.si

Oblačna storitev v kombinaciji z mobilno aplikacijo za administracijo in vodenje nalog projektov.
Modul omogoča:

 • OPREDELITEV PROJEKTA,
 • IZDELAVO POSAMEZNIH NALOG (v kombinaciji z planerjem in organizatorjem),
 • POVEZAVO PROJEKTA Z PREJETIMI DOKUMENTI (v kombinaciji z knjigo pošte),
 • POVEZAVE Z PROIZVODNIMI NALOGAMI (v kombinaciji z ERP proizvodnjo),
 • OBRAČUN PROJEKTA (v kombinaciji z ERP prodaja),
 • POVEZAVA Z PONUDBAMI (v kombinaciji z ERP prodaja),
 • REZERVACIJE BLAGA ZA PROJEKT (v kombinaciji z ERP nabava),
 • ARHIV DOKUMENTOV (v kombinaciji z DMS sistemom).

Spletni vmesnik dopolnjuje mobilna aplikacija za vodenje nalog na telefonu.

KAJ LAHKO DELAMO Z VODENJEM PROJEKTOV?

Kadar želimo kakovostno obdelovati administrativne potrebe vodenja aktivnosti in stroškov na projektu potrebujemo kakovostno, vedno in povsod dostopno orodje.

Projektni modul v kombinaciji z modulom planiranje in organizacija lahko v celoti obvladuje planiranje in kontrolo izvajanja nalog, hkrati pa omogoča pregled nad prejetimi in izdanimi dokumenti vezanimi na projekt.projekti2

Obračun projekta je lahko avtomatiziran.
Podprto je tudi pošiljanje eRačunov. 

Za dokumente kot so dobavnice, delovni nalogi, reverzi je podprto podpisovanje v e-obliki tudi na telefonih s pomočjo mobilne aplikacije.

Arhiv dokumentov je lahko izveden in povezan z DMS sistemom.

Spremljanje izvajanja projekta je podprto z ustreznimi pregledi in poročili.

 

NADGRADNJA IN POVEZLJIVOST

Vodenje projektov lahko deluje in omogoča višjo funkcionalnost z sledečimi moduli:

Registracija časa (evidenca delovnega mesta) – za pridobitev trenutnih človeških virov

Digitalne evidence in kontroling – za merjenje posameznih nalog in povratno informacijo o zadovoljstvu kupca

ERP prodaja – za obračun projekta

CRM (odnosi z kupci) – za povezavo sestankov in dogovorov, ter marketing aktivnosti

ERP Proizvodnja (vodenje proizvodnih nalog) – za vezavo proizvodnih nalog na projekt

DMS (dokumentni sistem Therefore) – za prikaz in arhiv povezanih dokumentov v dokumentnem sistemu

 

API VMESNIK

Za izmenjavo podatkov med različnimi informacijskimi sistemi se lahko uporabi naš API strežnik. Na ta način se lahko podatki izvažajo in uvažajo intervalno ali “online”.

 

PREDNOSTI MODULA PROJEKTI

 • SPLETNI VMESNIK,  
 • MOBILNA APLIKACIJA, 
 • POVEZAN Z DRUGIMI dB REŠITVAMI,
 • VEČ NAČINOV AVTORIZACIJE PRIJAVE,
 • REZERVACIJE BLAGA NA PROJEKT,
 • VODENJE STROŠKOV IN PRIHODKOV PROJEKTA,
 • UPRAVLJANJE ČLOVEŠKIH VIROV,
 • API VMESNIK ZA IZMENJAVO PODATKOV
 • e-PODPISOVANJE DOKUMENTOV (podpisna komponenta)
 • ARHIV DOKUMENTOV (DMS povezava)